Quy trình di chuyển Hầm Biogas Composite đến địa điểm lắp đặt mới

Bước 1: Bơm khí vào hầm Biogas Composite

Dùng máy nén khí (có thể dùng máy bơm xe máy) bơm khí vào hầm biogas qua khóa tổng khoảng 30 – 40 phút. Khí được bơm vào chiếm thể tích trong bình sẽ đẩy phân và nước ra ngoià cho đến khi chỉ còn lại ½ thể tích bể. Khi đó phân và nước không thể tiếp tục thoát ra ngoài được nữa. Tiếp đó đóng khóa tổng lại

Bước 2: Tiến hành bơm nước qua cửa vào Hầm Biogas Composite

Đưa ống nhựa phi 21 hoặc phi 27 cắm sâu xuống đáy của bể phân hủy qua cửa vào (bể nạp), sau đó nối ống dây của máy bơm nước vào ống nhựa phi 21 hoặc phi 27 buộc chặt lại. Dùng máy bơm nước đó xả hết khí trong bể và đóng khóa tổng lại.

Bước 3: Đào hết phần đất xung quanh Hầm Biogas Composite

di chuyển hầm biogas composite đến địa điểm mới

Đào hết toàn bộ phần đất ở nắp trên của Hầm Biogas đến vành đai của mối ghép (phần ghép nắp trên và nắp dưới của bể phân giải)

Bước 4: Đưa Hầm Biogas Composite ra khỏi hố đào

Bơm nước từ trong hầm Biogas ra ngoài hầm, hầm biogas sẽ nổi lên

Bước 5: Vận chuyển hầm Biogas Composite

Chuyển bể lên phương tiện vận chuyển để mang đến địa điểm mới và thực hiện như bước với các đúng các bước trong Quy trình lắp đặt hầm Biogas Composite tại Hoàng Minh