Các loại hầm Biogas Composite thông dụng

Hoàng Minh cung cấp các loại hầm từ 3 tới 10 khối thích hợp với mọi quy mô chuồng trại, có thể dùng cho hộ gia đình kết hợp với bể phốt hay các hộ chăn nuôi vừa tới các trang trại lớn

Hầm Biogas cỡ nhỏ 3 khối
9 000 000 đ
 • Giá trên chưa bao gồm vận chuyển và lắp đặt
 • Dùng cho hộ gia đình
 • Đường kính 1,9m
 • Thể tích toàn bộ ~ 4m3
 • Thể tích phân giải ~ 2,45 – 3,85m3
 • Thể tích chứa khí ~ 1,4 - 0m3
 • Thể tích chết ~ 0,15m3
Hầm Biogas cỡ lớn 9 khối
14 000 000 đ
 • Giá trên chưa bao gồm vận chuyển và lắp đặt
 • Dùng cho trang trại chăn nuôi
 • Đường kính 2,45m
 • Thể tích toàn bộ ~ 9m3
 • Thể tích phân giải ~ 5,5 – 8,72m3
 • Thể tích chứa khí ~ 3,2 - 0m3
 • Thể tích chết ~ 0,28m3